Vår värdegrund

Hos oss på APPTEK finns tre fokusområden: Våra kunder – Våra medarbetare – Hög kvalitativa arbeten.

Kunder

Våra kunder är medmänniskor som har kommit till oss och bett om hjälp. Ett förtroende vi fått att vårda och förvalta. Därför är det vårt ansvar och mål att serva våra kunder, att ge dom ett kompetent, personligt och lyssnande bemötande. För att sedan utföra aktuellt arbete på bästa sätt. Vi installerar efter kundens nuvarande behov med tanke på framtiden. Detta genom att vi arbetar med det senaste inom den tekniska utvecklingen och utför våra projekt så att installationerna lätt kan justeras inför framtida behov. För att spara kundens pengar och vår miljö arbetar APPTEK för att åstadkomma lägsta möjliga energiåtgång.

Medarbetare

APPTEK är ett företag bestående av människor, där varje medarbetare utgör en tydlig del. Medarbetare som alla är intresserade och har stor yrkesstolthet och ansvarskänsla i sitt arbete. För att det ska fortsätta att vara så vidareutbildas all personal kontinuerligt inom aktuella områden. Medarbetarna har stor frihet inom sitt ansvarsområde och möjlighet att påverka företaget.

Målet

Vårt gemensamma mål och stolthet är att enbart utföra arbeten av hög kvalitet. Det är det som gör vårt arbete roligt och utvecklande och det är det som gör våra kunder nöjda och återkommande. Därför är det också självklart att svartjobb, fuskbyggen och saltade fakturor inte förekommer inom APPTEK, det stämmer inte in med de grundvärderingar som vårt företag står på.