Gör ett el­säkerhets­test

– och undvik livsfarliga elfel

Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-före-datum? Precis som allt annat i ett hus så åldras även elanläggningen. Elinstallationer är med andra ord en färskvara. Ju fler år som går, desto större risk är det att något händer med din anläggning. Inte sällan kan dolda fel leda till allvarliga skador och i värsta fall döden.

Se filmen om elsäkerhetstest:

El­säkerhets­testet gör livet tryggare

Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat. Eftersom du är ansvarig för elanläggningen i din bostad, bör du låta en elinstallatör göra ett elsäkerhetstest.

Elsäkerhetstestet är en grundlig besiktning. En av våra ellinstallatörer testar centralen och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Elinstallatören tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard.

I din hand får du ett utförligt protokoll. Där framgår om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till. Det kan handla om att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att öka komforten. Om testet visar att din elanläggning inte är säker eller att den kan bli bättre, kan elinstallatören lämna kostnadsförslag på åtgärderna.

Låt elinstallatören gå husesyn

När du gör ett elsäkerhetstest kan det vara bra att passa på att fråga elinstallatören om tips för säkrare el. Vill du vara riktigt på säkra sidan låter du installatören gå igenom din bostads elinstallationer och åtgärda det som kan behövas, till exempel att montera petskyddade uttag och installera jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare anses förhindra nio elolyckor av tio.

Säkrare att bo, lättare att sälja och köpa

När elsäkerhetstestet är utfört får du ett protokoll som visar eventuella anmärkningar på din elanläggning. Du får även en dekal som placeras på centralen när alla eventuella fel är åtgärdade. Protokollet är värdefullt, inte minst om bostaden ska säljas. Bara certifierade elinstallatörer och medlemmar i Installatörsföretagen kan göra elsäkerhetstestet IN Eltest.

Det ligger både i säljarens och köparens intresse att informera om, respektive bli informerad om, alla eventuella fel och defekter som en fastighets elanläggning har. Ett fackmannamässigt utfört elsäkerhetstest kan hjälpa till att reda ut eventuella oklarheter inför fastighetsaffären.

Läs mer om elsäkerhetstest, IN eltest här.

EIO Eltest

Är din elanläggning äldre än 10 år? *
Är elinstallationerna utförda av fackfolk? *
Är hela din elanläggning utförd med jordade uttag? *
Har din elanläggning en eller flera jordfelsbrytare? *
Brukar dina säkringar (proppar) lösa ut? *
Har du barn under 3 år hemma? *
Har du petskydd på dina eluttag? *
Är det mer än 10 år sedan du kontrollerade din elanläggning? *
* Fältet är obligatoriskt