Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter hos APPTEK Teknik Applikationer AB, org. nummer 556665-8501.

För oss på APPTEK Teknik Applikationer AB (nedan; APPTEK) är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer, utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT- systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar av personuppgifter som sker inom APPTEK:s verksamhet är APPTEK Teknik Applikationer AB, 556665-8521, personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi samlar in och sparar ditt namn, postadress, arbetsplatsadress, telefonnummer, mailadress. I de fall det är aktuellt med rotavdrag, och vi fått medgivande från dig, sparar vi även ditt personnummer och aktuell fastighetsbeteckning. Vi samlar in dessa personuppgifter som en del av vår affärsverksamhet. Som kund till APPTEK sparas dina personuppgifter i vårt kundregister, för att kunna kontakta dig och administrera ordrar och fakturor. Har du besökt oss på en mässa eller ett evenemang och vi fått personuppgifter av dig, sparas dessa för att vi ska kunna kontakta dig t ex genom att ringa eller skicka e-mejl till dig med nyhetsbrev eller marknadsföring av våra tjänster. Dina personuppgifter lagras då i en lösenordsskyddad fil, separat från vårt kundregister.

Vid vissa elinstallationer eller liknande utförda arbeten hos dig som kund, kan vara aktuellt att ta några bilder. Detta ska alltid föregås av att du som kund godkänner detta. Syftet med dessa bilder är ren dokumentation, men även som en service för din del, då det vid felsökning eller ändring av elinstallationer ofta är tacksamt med dokumentation i bildform.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Exempel på detta är vårt order- och faktureringssystem. Dessa parter är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Skatteverket som myndighet självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. (Avser administrering av rotavdrag då vi som utförare utför ansökan om rotavdraget till Skatteverket å kundens vägnar.)

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till någon annan om vi ej har ditt medgivande eller på uppdrag av dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Då de tjänster som vi på APPTEK tillhandahåller, elinstallationer, är av arten att det kan vara en fördel att det finns kvar dokumentation under en längre tid, ser vi det som en service till dig att exempelvis ordrar med tillhörande köpt material och bilder av det som utförts, finns kvar hos oss. Det kan handla om ren garanti – om en produkt eller en installation inte fungerar som de ska, eller som underlag vid renovering eller liknande, när du vill veta hur elen är dragen bakom väggarna.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och radering av dina personuppgifter i vårt kundregister. Dock sparas aktuell kundfaktura i sju år med hänvisning till bokföringslagen.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter, kontakta oss på APPTEK. Du når oss via telefon på 011‑230 400 eller via mail till ekonomi@apptek.se