Välkommen till APPTEK!

APPTEK är företaget som jobbar med smarta, trygga och säkra installationer. Vi har tänkt hållbarhet långt innan ordet fanns på var mans läppar. Vi är företaget med den personliga servicen som värmer den frusnaste själ. Som lyssnar och förstår våra kunders behov och ser möjligheter i det mesta. Vad kan vi hjälpa dig med?

Hos oss lämnas inget åt slumpen. Varje dag packar vi våra väskor med allt vi behöver. Ibland är det skaltänger och energimätare. Andra gånger solceller, bågfilar och dragfjädrar. Dina behov är det som styr. Tilltalet oss emellan är lika öppet som välkomnande mot våra kunder.

Vi ser det som vår uppgift att skapa smarta och säkra lösningar, som ger trygghet lång tid framöver. Lösningar som dessutom bidrar till att göra vår värld till en mer hållbar plats. Nu och i framtiden. Det är också vårt löfte till dig.

Våra värdeord

Engagemang

Tänk dig en elinstallatör som lyssnar och ser. Som kan förklara komplexa problem på ett enkelt sätt. Och som anpassar varje uppdrag efter dina behov och förutsättningar

Trygghet

Vi är också den sortens elinstallatör som med säker hand skapar en smart och trygg elmiljö. Som kommer i tid och dessutom städar upp efter sig. Dessutom lämnar vi också en hälsning: Nu är jobbet gjort. Allt fungerar som det ska!

Hållbarhet
Lägg därtill en elinstallatör som tänker hållbarhet i alla led. Som reparerar och optimerar din befintliga anläggning. Och som minimerar din energiförbrukning med hjälp av smarta lösningar.

Vår hållbarhetspolicy 

Sedan allra första början har vi på APPTEK tagit vårt jobb på allra största allvar. Därför lyfte vi tidigt frågor om trygghet och säkerhet vid varje installation, i varje steg.

Under de snart 20 år som vi arbetat med säkra elinstallationer har världen, och samhället vi lever i, förändrats. Så nu står vi inför nya utmaningar för att vår värld ska fortsätta vara en plats där vi kan leva och verka.

En av nycklarna till hur väl vi kommer att lyckas möta de utmaningar vi står inför handlar om hur vi hanterar vårt behov av energi. Hur mycket energi använder vi? Vad använder vi den till och av vilken typ är den egentligen? Det är viktiga frågor att fundera över.

Här har vi på APPTEK en tydlig roll att ta. På samma sätt som vi alltid har sett säkerhet och trygghet som grunden i vårt erbjudande, inkluderar vi nu även möjligheten för våra kunder att kombinera olika energislag. Och använda den energi som finns på ett intelligent sätt. I alla delar av sin vardag.

Oavsett om vårt uppdrag består av att uppdatera en äldre elanläggning i ett mindre hus, eller bygga nya kompletta system för komplexa energibehov, utgår vi alltid från samma grundtes – att skapa smarta och säkra lösningar, som ger trygghet för lång tid framöver. Lösningar som dessutom bidrar till att göra vår värld till en mer hållbar plats. Nu och i framtiden.