Gör ett elsäkerhetstest – dolda elfel kan vara livsfarliga

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall döden. Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-före-datum? Var rädd om nära och kära – elinstallationer är en färskvara!

Se filmen om elsäkerhetstest här!

Säkrare att bo i, lättare och sälja och köpa

När elsäkerhetstestet är utfört får du ett protokoll som visar eventuella anmärkningar på din elanläggning. Du får även en dekal som placeras på centralen när alla eventuella fel är åtgärdade. Protokollet är värdefullt, inte minst om bostaden ska säljas. Bara certifierade elinstallatörer och medlemmar i Installatörsföreningen kan göra elsäkerhetstestet IN Eltest.

Elsäkerhetstestet gör livet tryggare

Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat. Eftersom du är ansvarig för elanläggningen i din bostad, bör du låta en elinstallatör göra ett elsäkerhetstest.

Testet är en grundlig besiktning. Elinstallatören testar centralen och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Den tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard. I din hand får du ett utförligt protokoll. Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till, antingen för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att öka komforten. Visar testet att din elanläggning inte är säker eller att den kan bli bättre, kan elinstallatören lämna kostnadsförslag på åtgärderna.

Låt elinstallatören gå husesyn

Passa på att fråga elinstallatören om tips för säkrare el. Vill du vara riktigt på säkra sidan låter du installatören gå igenom din bostads elinstallationer och åtgärda det som kan behövas, till exempel att montera petskyddade uttag och installera jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare anses förhindra nio elolyckor av tio.

Frågelista för fastighetens elinstallation

Det ligger både i säljarens och köparens intresse att informera om, respektive bli informerad om, alla eventuella fel och defekter som en fastighets elanläggning är behäftad med.

Genom att säljaren påtalar en brist i fastigheten i en frågelista för fastighetens elinstallation som bifogas köpeavtalet ger detta signaler till att säljare bör undersöka elinstallationen ytterligare, genom t ex ett elsäkerhetstest.

Läs mer om IN eltest här.