61360060

Automation

Automation spänner över allt från installationer av belysningsstyrning i bostäder till olika slags automatiska lösningar inom lantbruk. På APPTEK har vi bred erfarenhet av automation inom vitt spridda områden.

Automation inom lantbruk

Automation inom lantbruk är något vi arbetar mycket med på APPTEK Teknik Applikationer AB. Foder, belysning och ventilation är några exempel. Ett större projekt vi på APPTEK arbetar med, är installation av grovfoderautomation på en större gård på Vikbolandet.

Fastighetsautomation

Styrning i bostäder, s.k. ”smarta hus”, har framtiden för sig. Exempel på styrning i bostäder är en närvarosensor i källaren, en ”borta-knapp´” vid ytterdörren som ser till att all belysning släcks, värmen sänks fyra grader och spisen och strykjärnet säkert stängts av när man åker bort, en ”arbetsdag-knapp” kan se till att värmen dras ner två grader när alla är borta på dagen. Möjligheten till styrning i Ditt hem av el, värme och ventilation sparar energi (och elkostnader!)
Vi på APPTEK hjälper Dig att ta fram de bästa lösningarna för just Dina behov vad gäller automation i Din bostad!