kabelsokning2

Kabelsökning

APPTEK kan nu bistå er med kabelutsättning. Ska ni gräva i er trädgård eller i annan mark där kablars position inte kan fastställas? Vår kabelsökare kan ta fram kablars position både i sidled och på djupet.

En basenhet ansluts på den ledning som skall hittas. På mätkäppen finns en mottagardel som talar om var och hur djupt kabeln ligger placerad.

Vi har även en pulsreflektometer som talar om vilken typ av skada en kabel kan ha, om den är av eller kortsluten. Med vårt mäthjul kan vi då ta fram hur långt bort skadan ligger eller hur lång kabeln är. Detta kan vi göra på både starkströmskabel och svagströmskabel.

kabelsokning1