Testa om din bostad är elsäker!

2
0
2. Är elinstallationerna utförda av fackfolk? 0 3
3. Är hela din elanläggning utförd med jordade uttag? 0 1
4. Har din elanläggning en eller era jordfelsbrytare? 0 1
5. Brukar dina säkringar (proppar) lösa ut? 2 0
6. Har du barn under 3 år hemma? 1 0
7. Har du petskydd på dina eluttag? 0 2
8. Är det mer än 10 år sedan du kontrollerade din elanläggning? 1 0
SUMMERA DINA POÄNG: